Opdateret 22. marts 2017

Indmeldelse AKTIVT medlem

PIGE/DAME DRENG/HERRE

(OBS: Du skal indstille din browser til at tillade brug af pop-up vinduer!)

 

Når du sender din indmeldelse er det automatisk at opfatte som en accept af Vedtægterne og Medlemsbetingelserne.

 

Indmeldelser er pålagt et administrationsgebyr.

 

 

Udmeldelse

Her kan du Udmelde dig af klubben.  (OBS: Du skal indstille din browser til at tillade brug af pop-up vinduer!)

 

BEMÆRK, at iht. vedtægterne §6 skal udmeldelse ske skriftligt med én måneds varsel. Udmeldelse kan foretages med alm. post til medlemsadministrationen eller ved brug af ovenstående link. Udmeldelse kan IKKE ske:

  • mundtligt

  • ved henvendelse til træner

  • ved opsigelse af Betalingsservice.

Sker udmeldelse efter at have modtaget kontingentopkræv-ning, skal betaling heraf fortsat finde sted.

 

OBS: Såfremt man er i kontingentrestance kan udmeldelse ikke effektueres, og spillercertifikat tilbageholdes indtil al gæld er betalt!

 

Husk selv at afmelde din kontingentindbetaling hos PBS  

Vil du fremadrettet spare 300 kr. om året, så skynd dig dig at tilmelde dine betalinger til PBS!

 

JB's kontingentsatser forudsætter, at man har tilmeldt sine kontingentbetalinger til bankernes betalingsservice NETS (PBS). Da de administrative omkostninger er meget høje ved håndtering af giroindbetalingskort, er kontingentet for medlemmer der fastholder giroindbetaling 150,00 kr. højere pr. halvår (undtaget herfra er passive medlemmer). 


 

 

Er du medlem, men endnu ikke tilmeldt bankernes Betalingsservice NETS, så skal du gøre det her ved at angive dit kontonummer:

 

 Betalingsservice online tilmelding

 

Har du glemt dit medlemsnummer, så kontakt Administrator på medlemsadministrator@jb-bold.dk.


Tilmelding til Betalingsservice

Er du medlem, men endnu ikke tilmeldt bankernes Betalingsservice NETS, så skal du gøre det her ved at angive dit kontonummer:

 

 Betalingsservice online tilmelding

 

Har du glemt dit medlemsnummer, så kontakt Administrator på medlemsadministrator@jb-bold.dk.

Indmeldelse PASSIVT medlem

Her kan du Indmelde dig som passivt medlem.

 

Skift fra AKTIVT til PASSIVT medlemskab

Her kan du Skifte fra AKTIVT til PASSIVT medlemskab.

 

Meddel adresseændring

Her kan du meddele klubben ændringer i dine adressedetaljer.

 
  Passiv FODBOLD - HALVÅRLIGT   FUTSAL - HALVÅRLIGT
U04-U05 U06-U09 U10-U19 U20-U22 U23 og op   U10-U19 U20 og op
m. PBS u. PBS m. PBS u. PBS m. PBS u. PBS m. PBS u. PBS m. PBS u. PBS m. PBS u. PBS   m. PBS u. PBS m. PBS u. PBS
Kontingent 250 250 535 685 745 895 845 995 935 1.085 1.105 1.255   200 350 400 550
Jubilæumskonto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   15 15 15 15
I alt at betale 265 265 550 700 760 910 860 1.010 950 1.100 1.120 1.270   215 365 415 565
Indmeldelsesgebyr

200 (engangsbeløb ved indmeldelse)

 
 

Alle afgivne oplysninger tilgår klubbens administration direkte. Hvis du har angivet din e-mail adresse, vil du få ovennævnte bekræftelser pr. e-mail.

Når vi har registreret, at du er blevet tilmeldt Betalingsservice, vil dit kontingent for det indeværende halvår automatisk blive trukket.
Herudover opkræver Jægersborg Boldklub kontingent halvårligt pr. 15/2 og pr. 15/8.

 

Tilbage til forsiden
  © Jægersborg Boldklub ...Vi bruger bolden